Tijdelijke verkeersmaatregelen Carnaval

Voor de verschillende carnavalsactiviteiten in het openbaar gebied hebben burgemeester en wethouders tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:

Carnavalsoptochten

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van:

  • De kinderoptocht op 18 februari 2023 van 13.00 tot 16.00 uur via de route:  Dreef – Markt - Oude Bredaseweg - Anna van Berchemlaan – Oranjelaan - Vincent van Goghplein – Wilhelminalaan – Liesbosweg – Platijnlaan – Concordialaan - Van ’t Hoffstraat – Lindenbleek - Van Bergenplein.
  • De grote optocht met reclameoptocht op 19 februari 2023 van 13.00 tot 17.30 uur via de route: Lange Brugstraat (opstellen en start) - Van Bergenplein – Lindenbeek - Van `t Hoffstraat – Concordialaan – Plantijnlaan – Liesbosweg – Spoorlaan - Markt (linkerzijde) - Oude Bredaseweg (ontbinding).

 

18 februari van 13.00 tot 16.30 uur (kinderoptocht)

Tijdens de genoemde tijdsperiode zijn de wegen waarlangs de kinderoptocht gaat, voor alle verkeer afgesloten, behalve voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen, tot het moment dat de kinderoptocht is gepasseerd.

19 februari 2023 van 13.00 tot 17.30 uur (grote optocht/reclameoptocht)

Tijdens de genoemde tijdsperiode zijn de wegen waarlangs de grote optocht gaat, voor alle verkeer afgesloten, behalve voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen. Ook worden de palen naar beneden gezet bij het Torenpad en de Van Kuijckflat.

19 februari 2023 van 11.00 tot na het passeren van de optocht

Het instellen van een stopverbod voor:

  1. Lange Brugstraat (gedeelte Van Bergenplein vanaf het trouwkerkje – kruispunt Ambachtlaan/Landmanweg);
  2. Markt, linkerzijde vanaf de Spoorlaan;
  3. De twee zijden van de Oude Bredaseweg (gedeelte Anna van Berchemlaan - Markt).

    Carnaval op de Markt:       

Van 17 februari vanaf 18.00 uur tot en met 20 februari is het Marktplein bij de Moeierboom in Etten-Leur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van hulpverleningsvoertuigen en voetgangers.

Leut op het Plein: 

Van 15 februari vanaf 10.00 uur tot 22 februari 23.00 uur zijn de volgende wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en hulpverleningsvoertuigen;

  • Van Bergenplein (de parkeerplaats), uitgezonder de parkeervakken aan de kant van de winkels.

De verzette Weekmarkt

Van 16 februari vanaf 15.00 uur tot 17 februari om 15.00 uur zijn de volgende wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en hulpverleningsvoertuigen;

  • De Havenkom met de parkeervakken.

De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.