Agenda van de raadsvergadering “De raad luistert” en “De raad besluit” op 21 januari 2019

Op maandag 21 januari is er vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachten wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

De raad luistert
  • Voorstel over het onderzoek van de rekenkamercommissie West-Brabant naar handhaving
  • Voorstel over de vaststelling van het afvalbeleid
De raad besluit
  • Voorstel over de verlenging van de benoeming van wethouder J. Paantjens ter tijdelijke vervanging van wethouder van Hal
  • Voorstel over het opheffen van geheimhouding

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 21 januari 2019. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 21 januari op respectievelijk  ’Raad luistert’ of ‘Raad besluit’  klikken).