Besluiten van b&w

  • Convenant 2019-2024 Dementienetwerk Breda e.o.
    Het college ondertekent het convenant 2019-2024 Dementienetwerk Breda e.o. Het Dementienetwerk werkt al vanaf 2009 vanuit een gezamenlijke visie aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Dit convenant is de opvolger van het convenant dat afliep op 31 december 2018.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.