Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Nieuwe Kerkstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 10 januari 2019 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen.

Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  16 januari 2019