Andere opstelling vrijdagmarkt en gewijzigde verkeerssituatie Van Bergenplein

Met ingang van vrijdag 1 februari  passen we de opstelling van de warenmarkt op het Van Bergenplein en de verkeersafwikkeling op en rond het plein aan. Deze maatregelen gelden voor een proefperiode van drie maanden. Aanleiding hiervoor is de evaluatieavond met gebruikers, winkeliers en omwonenden over het vernieuwde Van Bergenplein, die afgelopen najaar is gehouden.

Aangepaste marktopstelling

Met de gewijzigde opstelling zijn er tien parkeerplaatsen op het plein meer beschikbaar tijdens de weekmarkturen. Ook is de verkeersafwikkeling verbeterd doordat u er nu kan rondrijden en er geen doodlopende gedeelten meer zijn op het plein.

Op- en afrijden op het plein

Met ingang van 1 februari is er (op alle dagen, dus niet alleen tijdens de weekmarkt) één ingang en één uitgang. U kunt straks het plein oprijden vanaf de Lindenbleek en afrijden via de Korte Brugstraat.

Eenrichtingsverkeer

In het gedeelte van de Korte Brugstraat aan de noordzijde van het van Bergenplein stellen we eenrichtingsverkeer in. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid op de Korte Brugstraat en op het kruispunt met de Geerkade en Lange Brugstraat. Het tweerichtingsverkeer is hier nu niet meer nodig, omdat u hier alleen nog het plein kunt afrijden.

 

Als blijkt dat deze maatregelen de situatie daadwerkelijk verbeteren, maken we de aanpassingen daarna definitief.