Besluiten van b&w

  • Dienstverleningsovereenkomst beheer parkeergarage Centrum Etten-Leur
  • Schriftelijk instemmen met vaststellen stukken Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkeerbeheer
  • Vaststellen algemene verkoopvoorwaarden Grondbedrijf
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.