Deze week in het digitale gemeenteblad

Verleende omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Zundertseweg 20
 • Het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het bestaande drogergebouw, Zeedijk 23

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Het vestigen van een horecazaak, Concordialaan 207A
 • Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel, Vedelring 181
 • Het realiseren van 5 levensloopbestendige appartementen, Stationsstraat 21
 • Het vernieuwen van een bestaand bijgebouw, Triangeldreef 23
 • Het oprichten van een woning, ’s Heeren Vrunten 5

Verbod uitweg

 • Het verbieden van een uitweg naar Lage Donk 45

Verleende vergunning

 • Het plaatsen van een hijskraan op de Roosendaalseweg, op 24 januari 2019 van 7.00 tot 17.00 uur en op 25 januari 2019 van 13.00 tot 20.00 uur
 • Het plaatsen van twee containers op het troittoir voor Roosendaalseweg 4 van 21 januari 2019 t/m 29 maart 2019
 • Het plaatsen van een erker, Schutsgildelaan 82
 • Het vervangen van een garagedeur door een kozijn, Kattestraat 42

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het vellen van de groenstrook naast Klaroenring 189
 • Het plaatsen van een gevelreclame, Spoorlaan 21
 • Het plaatsen van een dakkapel. Vedelring 159
 • Het wijzigen van de gevelbekleding en realiseren van een nieuwe kantine, Mon Plaisir 25
 • Het vergroten van de woning, Klompehof 15

Verklaring van geen bezwaar

 • Voor het opstijgen van hete luchtballonnen vanaf het Brabantpark in Etten-Leur voor het jaar 2019

Melding uitweg

 • Het aanleggen van een uitweg naar Maaslandsingel 58
 • Het aanleggen van een uitweg naar Baroniestraat 29