Etten-Leur inventariseert ‘snippergroen’ nu ook in de wijk Sander-Banken

Al eerder inventariseerde de gemeente in de wijk Grauwe Polder, Centrum West en De Grient het snippergroen. Dat zijn stukjes grond die in gebruik zijn bij inwoners, maar waarvan de gemeente kadastraal eigenaar is. Nu zijn de deelwijken van Sander-Banken aan de beurt.

Over het gebruik van de grond zijn vaak geen afspraken gemaakt. Dit zorgt voor onduidelijkheden over de rechten (en plichten). Dat komt omdat de bestaande situatie niet overeenkomt met de juridische situatie. De gemeente wil in heel Etten-Leur de situaties gelijk behandelen en daarom wil het gemeentebestuur met alle gebruikers van stukken snippergroen afspraken maken. Om die reden wordt per wijk een onderzoek ingesteld naar het gebruik van gemeentegrond.

Actualiseren gebruik

Zoals in de andere wijken ook al gedaan is, wordt de grond op alle 1.643 adressen in de deelwijken van Sander-Banken (Groot Sander, Klein Sander en Lage Banken) bekeken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een kaart met de kadastrale grenzen over de luchtfoto van 2017 en 2018 te leggen. Daarnaast wordt de situatie ter plekke bekeken. U kunt de medewerkers binnenkort in de wijk verwachten.

Inwoners van Sander-Banken, die op dit moment gebruikmaken van gemeentegrond, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond. Na de informatieavond krijgen bewoners een brief met informatie over welke gemeentegrond ze in gebruik hebben en of dat zo kan blijven. De gemeente schrijft niet iedereen tegelijk aan. Dit gaat wijk voor wijk. Vanaf eind februari kunnen bewoners van Sander-Banken de eerste brieven ontvangen.  

Meer informatie

Meer informatie over het snippergroenproject leest u op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle onderwerpen > Wonen en wijken > Snippergroen aankopen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Berrique de Jong of Dora Matuyu via telefoonnummer 06 10697465. Of u stuurt een e-mail naar snippergroen@etten-leur.nl.