Vergadering Welstandscommissie op 29 januari

Op dinsdag 29 januari 2019 is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 28 januari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 28 januari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, vindt u op onze website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen, bouwen en verbouwen > Welstand.