Verkeersbesluiten

Het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en aanwijzen vergunninghoudersplaats aan de Geerkade

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 17 januari  2019 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen.

Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  23 januari 2019