Agenda van de raadsvergadering ‘De raad debatteert’ op 4 februari 2019

Op maandag 4 februari is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in de Van Goghkerk. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden in de Schonckzaal van het vergadercentrum. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

  • Voorstel  over de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019 - 2023 (VGRP)
  • Voorstel over de vaststelling van het afvalbeleid
  • Voorstel naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamercommissie West-Brabant naar handhaving
  • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Hanekinderstraat 4
  • Voorstel over de aanpassing van de volgende verordeningen:
  • Organisatieverordening van de griffie;
  • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
  • Verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’;
  • Instructie voor de griffier
  • Voorstel over de 1e begrotingswijziging 2019 GR ICT samenwerking W-Br en de wijziging GR ICT samenwerking W-Br aangezien het Werkplein graag toetreedt

 

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 4 februari 2019. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 4 februari 2019 op  ’Raad debatteert’ klikken).