Besluiten van b&w

•             Energieverkenning Etten-Leur (routekaart naar klimaatneutraal)

•             Samenwerking Regionale Energiestrategie West-Brabant

•             Evaluatie bezorgen rij- en reisdocumenten

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.