Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 januari 2019

De gemeenteraad heeft besloten om

  • ter tijdelijke vervanging van wethouder van Hal dhr. J.C.M. Paantjens te benoemen voor een termijn van 16 weken
  • het voorstel over het opheffen van geheimhouding op een rapport van Synarchis vast te stellen

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 21 januari 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.