Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Roerdomp

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 3 januari 2019 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Ook vindt u het verkeersbesluit op www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  9 januari 2019