Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het huisvesten van personen, Bankenstraat 21A
 • Het verbouwen van een kantoorgebouw tot woongebouw met commerciële ruimtes, Stationsplein 45
 • Het realiseren van een opbouw op de woning en het legaliseren van een bijgebouw, Vinkenbroek 16
 • Het vervangen van een schuur, Nieuwe Kerkstraat 6
 • Het aanbouwen van een garage, Waldhoornlaan 288
 • Het uitbreiden van de woning, Keenseweg 133
 • Het huisvesten van personen, Wilgenlaan 13
 • Het huisvesten van personen, Terwaanstraat 18

Verleende omgevingsvergunning

 • Het kappen van 5 bomen en 500 m2 struiken, groenperceel gelegen tussen Marnixstraat, Achter de Molen en de Nieuwe Kerkstraat

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het veranderen van de inrichting, Zundertseweg 57

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • Voor de locatie Banakkerstraat 39 te Etten-Leur; door Sando Puinrecycling B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 4 2020 tot en met week 15 van 2020, voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Verleende vergunning

 • Het wijzigen van leidinggevenden in de horecavergunning van het Cloverniersgilde Etten

Melding uitweg

 • Het aanleggen van een uitweg vanaf Bollenstraat 6A tussen Bollenstraat 6 en 8 naar Bollenstraat
 • Het aanleggen van een uitweg vanaf perceel M1738 Bredaseweg naar Bredaseweg

Rectificatie:

In de Etten-Leurse Bode van 8 januari 2020 is een ingediende aanvraag  omgevingsaanvraag geplaatst voor het uitbreiden van de woning op het adres Keenseweg 113. Het gaat hier echter om het uitbreiden van de woning op het adres Keenseweg 133.

In deze Etten-Leurse Bode (15 januari 2020) is dit opnieuw (op de correcte manier) gepubliceerd.