Rectificatie op de besluitenlijst raadsvergadering van 16 december

In de publicatie van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2019 is vermeld dat het voorstel is vastgesteld over:

  1. Geurgebiedsvisie geurhinder en veehouderij
  2. Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur
  3. Plan voor afbouw van de wijk Schoenmakershoek
  4. Een herziene exploitatieopzet voor Schoenmakershoek Oost

Dit voorstel is echter niet vastgesteld maar voor behandeling doorgeschoven naar de vergadercyclus van de gemeenteraad van 6 april 2020.