Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Jozefhof

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 13 januari 2020

bovenstaand verkeersbesluit hebben genomen.

 

Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 15 januari 2020