Eerste proefproject in het kader van de Wkb opgestart voor het project ‘Bosvilla’s’ in Etten-Leur

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb komt voort uit de wens tot verbetering van de bouwkwaliteit. De wet verzwaart de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer en bevat een gedeeltelijke privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht. Om ervaring op te doen met deze wet worden de komende tijd landelijk diverse proefprojecten uitgevoerd.

Samen met PlanGarant Nederland BV en Gemeente Etten-Leur heeft Sprangers Vastgoedontwikkeling BV het eerste proefproject opgestart in het kader van deze wet. Bij het proefproject wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Het proefproject is opgestart zodat alle partijen waardevolle praktijkervaring kunnen op doen en eventuele knelpunten in het stelsel zichtbaar worden.

Projectontwikkelaar Wesley Doorten benadrukt dit: “Deze ervaring nu al op doen zien wij als het nemen van verantwoordelijkheid om te anticiperen op de nieuwe regelgeving en klaar te zijn voor de toekomst”.

Sprangers Vastgoedontwikkeling BV heeft PlanGarant aangewezen als de kwaliteitsborger. PlanGarant toetst of de ‘Bosvilla’s voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor dit project heeft de gemeente Etten-Leur dan ook niet meer getoetst aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en is daarmee de eerste gemeente die ervaring opdoet met de nieuwe spelregels van de Wkb.

Wethouder De Weert zegt: “We zijn als gemeente trots op het feit dat we vooroplopen in de ontwikkelingen rondom de Wkb en hiervoor als eerste een proefproject hebben opgestart. Met de ervaring die we hieruit opdoen zijn we nog beter voorbereid op de toekomst!”

PlanGarant heeft de laatste vijf jaar al meerdere projecten gedaan door het gehele land, maar het project ‘Bosvilla’s’ is het eerste proefproject volgens de vastgestelde ‘spelregels’ en de nieuwe Wkb. Nu dit project van start is gegaan, zullen de waardevolle ervaringen uit de afgelopen jaren goed van pas komen. Directeur van PlanGarant Erik Schot: “Ervaring is de beste leermeester, wacht niet tot 2021 omdat deze wet ingrijpt op de gehele bedrijfsvoering”.