Gratis versnipperen snoeihout van erfbeplantingen

 

Aanmelden tot en met 19 februari 2020

Om goed onderhoud van houtsingels, knotwilgen en overige bomen op erven in het buitengebied praktisch te ondersteunen, houdt de gemeente Etten-Leur al een aantal jaren een actie. Daarbij wordt het snoeihout van deze erfbeplantingen gratis versnipperd.

Voor de actie gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gaat alleen om snoeihout dat vrijkomt bij het onderhoud van houtsingels, knotwilgen en overige bomen op erven in het buitengebied. De actie is niet van toepassing op groen van siertuinbeplanting zoals coniferen en laurier.
  • Het moet gaan om minimaal 3 m³ snoeihout. Kleinere hoeveelheden voert u zelf af via de minicontainer of brengt u naar de Milieustraat. Tractoren en vrachtwagens hebben geen toegang tot de Milieustraat. Zij kunnen tegen betaling lossen bij het composteringsterrein, Zeedijk 59.
  • Een deelnemer mag in 5 jaar maximaal 250 m³ snoeihout laten versnipperen.

Voor beplantingen buiten het erf kunt u op grond van de "Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader” een onderhoudsovereenkomst afsluiten. In de daarbij behorende vergoedingen is een bijdrage voor het verwerken van het snoeihout opgenomen. Deze versnipperingsactie is dan ook niet van toepassing op beplantingen waarvoor u een onderhoudsovereenkomst kunt afsluiten.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan deze actie? Meld u dan aan bij de gemeente door een e-mail te sturen naar info@etten-leur.nl, met ‘aanmelding snippergroen’ als onderwerp. U kunt natuurlijk ook bellen naar 14 076. Aanmelden kan tot en met 19 februari 2020. Na aanmelding komt er een opzichter kijken. Deze bepaalt of u in aanmerking komt voor deelname aan de actie en adviseert u eventueel over een andere wijze van verwerking of afvoer.

Versnipperen

Nadat de opzichter een aanmelding heeft beoordeeld en akkoord bevonden, spreken wij met u af wanneer het snoeihout versnipperd wordt (uiterlijk medio maart). Ook geven wij aan hoe u het snoeihout moet aanleveren.

In het teken van het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan krijgt groen in het buitengebied extra aandacht. Aandachtspunten zijn onder andere het goed onderhouden van bestaande beplantingen en de aanleg van nieuwe beplantingen op erven in het buitengebied.