Vergadering welstandscommissie op 28 januari 2020

Op 28 januari is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 27 januari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 27 januari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.