Agenda van de raadsvergadering ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’

Op maandag 3 februari 2020 is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in kamer 1.04 ABC van het vergadercentrum, Markt 1, Etten-Leur. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

De raad luistert
- Raadsvoorstel over input concept contourennotitie RES West-Brabant.

De Raad debatteert
- Bespreking raadsbrief partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied.
- Voorstel over de gebruiksfunctie van het Oderkerkpark.
- Voorstel naar aanleiding van het Rapport van de Rekenkamercommissie West-Brabant over databeveiliging.
- Raadsvoorstel tot vaststelling van de wijzigingsverordening op de 'Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Etten en Leur'.
- Raadsvoorstel aanvraag suppletieregeling bommenregeling t.b.v. Waterschap Brabantse Delta.
- Evaluatie Rekenkamercommissie West-Brabant.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 3 februari 2020 op ‘Raad Luistert’ of ‘Raad debatteert’ klikken).