Besluiten van b&w

  • Maatregelen fietsoversteek Lage Neerstraat
  • Integraal VTH-jaarverslag 2019 en VTH-uitvoeringsprogramma 2020
  • Vaststellen kaders herontwikkeling van de locatie Van 't Hoffstraat te Etten-Leur
  • Snippergroenproject
  • Brief gemeenteraad - Ritbijdrage Deeltaxi

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.