Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning, Bijvang 28.
Het plaatsen van een carport en overkapping, Leurse Dijk 114.

Verleende omgevingsvergunning
Het verbeteren van de bodemgesteldheid van landbouwgrond, Bollendonkseweg 33.
Het gewijzigd uitvoeren van de bedrijfshal met kantoor, Oude Kerkstraat 49.
Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Ruusbroecstraat 4.
Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Bootstraat 7.
Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Wilgenlaan 13.
Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Terwaanstraat 18.

Verleende omgevingsvergunning
Het inrichten van een bouwplaats parkeerterrein achter Burchtplein 13 van 14 t/m 25 februari 2020 en geluidontheffing op 14 febr. tussen 16.00 en 23.59 uur, 15 febr. tussen 7.00 uur en 23.59 uur, 16 februari tussen 7.00 en 19.00 uur en 25 febr. Tussen 5.00 uur en 19.00 uur.

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
Het oprichten van de inrichting Trivium P 3416.

Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Revisievergunning voor het uitbreiden van de inrichting aan de Nieuwe Donk 7 met de Dukaatstraat 15.

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning
Het verlengen van een vergunning ten behoeve van woonunits, Liesbosweg 380A.

Melding uitweg
Het aanleggen van een tweede uitweg vanaf kroonstraat 36 naar Kroonstraat.