Bouwrijp maken terrein Nieuwe Nobelaer

Op 6 januari start de aannemer met het bouwrijp maken van het terrein waar het nieuw te bouwen cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer komt. De werkzaamheden duren volgens planning tot 1 april 2020. 

 

Wat gaan we doen?

  • Op maandag 6 januari start de aannemer met het opbreken van het parkeerterrein Rode Poort.
  • Er worden 12 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd aan de Frederik van Eedenstraat.
  • Er worden diverse oude kabels en leidingen verwijderd.
  • Rondom de toekomstige nieuwbouw wordt nieuwe riolering aangebracht.

 

Vragen?

Het werk wordt zo efficiënt mogelijk ingepland, zodat de overlast beperkt blijft en van korte duur is. Mocht u tijdens de uitvoering vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt een e-mail sturen naar info@etten-leur.nl.