Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Uitvoeringsbesluit en acceptatiereglementen Afvalinzameling:

 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Etten-Leur;
 • Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2020 gemeente Etten-Leur;
 • Acceptatiereglement inzameling grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en bruikbare huisraad aan huis 2020 gemeente Etten-Leur;
 • Acceptatiereglement compostering Zeedijk 2020 gemeente Etten-Leur.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het kappen van een boom, Nachtegaal 106
 • Het oprichten van een woning, Lage Donk ongenummerd
 • Het oprichten van 59 appartementen en 42 grondgebonden woningen, locatie van Bergenplein ongenummerd
 • Het verbouwen van een woonboerderij, Haansberg 19
 • Het uitbreiden van de woning, Steenloper 19
 • Het bouwen van een onder kelderde buitenuitloop, Zundertseweg 57
 • Het uitbreiden van de woning, Keenseweg 113
 • Het veranderen en deels vernieuwen van een bestaande loods, Kroonstraat 31A
 • Het bouwen van een woning met bijgebouw, Bollenstraat ongenummerd

Verleende omgevingsvergunning

 • het oprichten van een woning met bijgebouw, Peellandhof 59
 • het bouwen van 17 CPO woningen, project CPO Carillon, Triangeldreef ongenummerd

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het oprichten van een bedrijfspand, Oude Kerkstraat 14A, 14B en 14C
 • Het plaatsen van een bijgebouw en een berging op het achtererf, Pleinstraat 10
 • Het veranderen en vernieuwen van het dak en aanbrengen van zonnepanelen, Bollenstraat 12