Vergadering welstandscommissie

Op 14 januari 2020 is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 13 januari ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 13 januari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website. Zie www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen, bouwen en verbouwen > Welstand