Besluitenlijst van B&W van 7 januari 2021

 

  • Decembercirculaire 2020
  • Tussentijdse evaluatie Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.