Pacht agrarische gronden 2021

De gemeente heeft diverse agrarische gronden beschikbaar om te verpachten voor het jaar 2021. De inschrijfperiode loopt t/m vrijdag 29 januari 2021 tot 17:00 uur. Inschrijvingen die later ontvangen worden, worden uitgesloten van deelname. Alle informatie m.b.t. de agrarische percelen en de inschrijfprocedure kunt u vinden op de website www.etten-leur.nl  > Ondernemer > Landbouw, tuinbouw en veeteelt > Brochure Pacht 2021. Voor vragen kunt u contact opnemen via 14076.