Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Tubahof

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 11 januari 2021

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 13 januari 2021