Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het plaatsen van een dakkapel, Pianohof 6
  • Het plaatsen van een dakkapel, Den Uylhof 42
  • Het plaatsen van een dakopbouw, Havik 81

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Bollenstraat ongenummerd
  • Het realiseren van een veranda, Hoge Donk 26
  • Het verwijderen van een draagmuur, Alberdingk Thijmstraat 31
  • Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Tienkamp 46
  • Het afwijken van het bestemmingplan voor het bewerken, afvoer gereedmaken van niet eigen dan wel elders geteelde agrarische producten in de bestaande loods, Zundertseweg 78A

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

  • RetourMatras B.V. voor het oprichten van een inrichting aan de Oude Kerkstraat 51