Voornemen straatnaamtoekenning

Op het terrein achter het kloostercomplex Withof komen woningen en appartementen. Er ontstaan nieuwe (semi)openbare ruimten. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om aan deze nieuwe ruimten namen toe te kennen. Het conceptbesluit ligt met ingang van 21 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Kloostervelden.

Gedurende de termijn van zes weken kunnen mondelinge of schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

 

Etten-Leur, 20 januari 2021