Besluitenlijst van B&W van 21 januari 2021

 

  • Instemmen met brief aan gedeputeerde over planning werkzaamheden N389
  • Participatie sociaal domein
  • Integraal VTH-jaarverslag 2020 en VTH-uitvoeringsprogramma 2021
  • Vaststellen definitief ontwerp "Onderhoud Waldhoornlaan"
  • Beantwoording brief VVD - startende horecaondernemers

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.