Overeenkomst Wildert 55, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Wildert 55’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie Q nummer 1977). Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Wildert 55’ maakt het mogelijk om de bestemming van het perceel Wildert 55 om te zetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Wildert 55’ ligt eveneens ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Wildert 55.

 

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Etten-Leur, 27 januari 2021