Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Kajuit

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 22 januari 2021

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 27 januari 2021