Besluitenlijst van B&W van 23 december 2020

  • Raadsbrief bluswatervoorzieningen
  • Aanscherping kaders/grenzen jeugdzorg aansluitend op bezuinigingsopdracht 2021
  • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
  • DVO Regio West-Brabant 2020
  • Vervanging verkeersregelinstallatie Bredaseweg – Oostpoort
  • Vaststellen notitie gevolgen en voorwaarden uittreding Bergen op Zoom uit ICT WBW
  • Verzoek om extra bijdrage voor de opvang van zwerfdieren
  • Geldmaat in stadskantoor
  • Beleidsregels PGB Jeugdhulp en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
  • Eenmalige tijdelijke uitbreiding wijk-GGZ'er

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.