Collecterooster voor januari en februari 2021

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Naast het collecterooster bestaat er ook een wervingsrooster. In het wervingsrooster zie je wanneer een leden/donateurswerver in uw buurt actief is. In het wervingsrooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning. Het wervingsrooster kan per week wijzigen. Het actuele wervingsrooster vindt u hier: https://www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster.   Voor vragen of klachten verwijzen wij u naar de website www.geefgerust.nl. Kijk voor het actuele collecterooster op de gemeentelijke website.