Besluiten van B&W van 6 januari

  • Rapportage Burgerpeiling 2021
  • Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen en beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Etten-Leur 2022
  • Informeren raad over contract laadpalen
  • Antwoordbrief aan gemeenteraad op brief van Leefbaar Etten-Leur en APB met vragen over niet doorgaan carnavalsactiviteiten in de Nobelaer in 2022
  • Beleidsregels Maatschappelijke Participatie
  • Vrijgeven voorlopig ontwerp Paukeslag voor inspraak
  • Vrijgeven Voorlopig ontwerp P. van Weesstraat e.o.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.