Gemeenteraad gaat in debat over arbeidsmigranten in Etten-Leur

De gemeenteraad van Etten-Leur gaat op 24 januari in debat over huisvesting van buitenlandse werknemers in Etten-Leur. De raad geeft daarmee eerst richting aan het tijdelijk collectief huisvesten van arbeidsmigranten. Zij doen uitspraken over de bouwstenen waar deze locatie aan moet voldoen en over het zoekgebied op het bedrijventerrein van Etten-Leur. Met het vaststellen van die bouwstenen wordt tijdelijke collectieve huisvesting dus, onder de voorwaarden én met de beperkingen die in de bouwstenen staan, straks mogelijk gemaakt. Een initiatiefnemer die zich daarna bij de gemeente meldt met een plan voor collectieve huisvesting, zal uiteraard eerst in gesprek gaan met de omgeving, ondernemers en andere partners binnen onze gemeente. Voordat er vergunningen worden aangevraagd krijgt de directe omgeving in deze omgevingsdialoog de mogelijkheid om te participeren in de planvorming. Deze dialoog gaat dan niet meer over de bouwstenen, maar is gericht op de inpassing van een locatie en de vraag waar rekening mee gehouden moet worden op een beoogde locatie.   

 

Benieuwd waarom collectieve huisvesting nodig is? En waar het debat precies over gaat? Informatie kunt u vinden op: https://www.etten-leur.nl/Arbeidsmigranten. Daar leest en ziet u onder andere dat in de gemeente Etten-Leur al tientallen jaren arbeidsmigranten wonen en werken. Zij dragen voor een belangrijk deel bij aan de economische vitaliteit van Etten-Leur en omgeving. Buitenlandse werknemers zijn onmisbaar voor onze economie, maar er is een groot tekort aan woonruimte. Vanuit de verschillende invalshoeken heeft het college samen met verschillende partijen de gemeenteraad op 19 oktober 2021 al bijgepraat over de actualiteit. Daarbij zijn de meest relevante ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken geschetst. U kunt deze uitzending terugkijken via bovengenoemde website.