Agenda van de raadsvergadering “de raad luistert” op 10 januari 2022

Op maandag 10 januari is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering. Deze vergadering houden we digitaal.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
  • Spoorlaan 19: kaderstelling voor de herontwikkeling
  • Presentatie in de raad van de uitkomsten Burgerpeiling 2021

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op 1 van bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. U ontvangt dan een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen aan de digitale vergadering. Wanneer u behoefte heeft aan een instructie voor het digitaal vergaderen, kunt u dat aangeven bij de griffie. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 10 januari. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 10 januari 2022 op ‘Raad Luistert’).