Besluiten van B&W van 23 december

  • Bijdrage voor project 'Metamorfose' van Streekmuseum Etten+Leur
  • Jongerenwerk 2022 en verder
  • Snippergroenbeleid i.r.t. ALWEL (Centrum-Oost en Baai)
  • Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen en beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Etten-Leur 2022
  • Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2021, tweede begrotingswijziging 2021 en eerste en tweede begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant
  • Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
  • Brief aan raad over toezegging tussenrapportage werkgroep toeristische visie
  • Beantwoording brief Energie en armoede Lokaal FNV
  • IJslands Preventiemodel/ vraag fractie Ons Etten-Leur
  • Raadsinformatiebrief Aanpak problematiek asielketen in de Baronie

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.