De kerken in Etten-Leur vieren eenheid!

Alle vier de kerkgenootschappen van Etten-Leur werken op zondag 15 januari mee aan de oecumenische dienst in de 'Week van gebed voor de eenheid'. De oecumenische viering, waaraan de Heilige Mariaparochie, de Evangelische Gemeente Ichtus, De Christengemeente De Hoeksteen en de Protestantse Gemeente De Baai meewerken, wordt gehouden in de St. Petruskerk aan de Lange Brugstraat 32 en begint om 16.00 uur. Het thema is: Doe goed, zoek recht! Na de dienst wordt een collecte gehouden voor de Voedselbank van Etten-Leur en is er gelegenheid voor ontmoeting. Je bent van harte welkom.