Agenda van de raadsvergadering “de raad luistert” en aansluitend “de raad debatteert” op 23 januari

Op maandag 23 januari is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en deze kunt u volgen vanaf de publieke tribune.

De agenda van de Raad Luistert

  • Ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen Haansberg 146 (Omschakeling geitenhouderij naar een vleesveehouderij)

Wilt u uw reactie geven op bovenstaand onderwerp?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. Tijdens de vergadering nodigt de voorzitter u uit om uw reactie op het voorstel met de gemeenteraad te delen. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda van de Raad Debatteert

  • Raadvoorstel rondom tijdelijke woningen op een tijdelijke locatie voor de doelgroepen urgent woningzoekende en statushouders
  • Vaststelling bestemmingsplan Bankenstraat 19-21AB
  • Visie klimaatadaptatie en uitvoeringsplan
  • Evaluatie routeplanner participatie
  • Voorstel over de nieuwe zendmachtiging voor de Streekomroep
  • Kredietaanvraag voor onderzoeken naar de waterhuishouding en bodem in het gebied Lage Vaartkant
  • Raadsvoorstel n.a.v. initiatiefvoorstel creëren van banen voor personen met een arbeidsbeperking’
  • Vaststellen verordening vertrouwenscommissie inclusief aanwijzen leden en adviseurs vertrouwenscommissie

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 23 januari. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 23 januari 2023 op ‘Raad Luistert’ of op “Raad Debatteert’).