Besluiten van B&W van 12 januari 2023

  • Sanering perceel FriJado, Oude Kerkstraat 2 te Etten-Leur
  • Verhoging inkomensgrens van de Meedoen-regelingen
  • Uitbreiden inhuur externe projectleider implementatie nieuwe financiële applicatie
  • Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2022
  • Visiedocument en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
  • Beleidsregels energietoeslag

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.