Aanmelden voor gratis energiescan

DuurSaam Etten-Leur verzorgt in het kader van de gemeentelijke energiesubsidie een gratis energiescan of warmtescan. De gemeente stelt een bedrag van 100 Euro per adres beschikbaar voor een scan en vervolgens een bedrag van  500 euro voor maatregelen. Het begint met een aanvraag voor een scan. Meer informatie over de energiescan en aanmelden: www.duursaam-etten-leur.nl/energiescan.