Besluiten van B&W van 19 januari

  • Verklaring van geen bedenkingen bouwplan intensieve veehouderij Haansberg 146
  • Onderwijs Oekraïense leerlingen
  • Benoeming leden centraal stembureau gemeenteraad Etten-Leur
  • Beantwoorden raadsvragen VVD nachtbus
  • Integraal VTH-jaarverslag 2022 en VTH-uitvoeringsprogramma 2023
  • Besluit op handhavingsverzoek
  • Antwoordbrief Leefbaar Etten-Leur m.b.t. Kunst Schoenmakershoek
  • Organisatiebesluit 2023
  • Wijzigingen Personeelshandboek

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.