Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt

Ingekomen omgevingsaanvragen 

Het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Antoon Coolenstraat 63

Het realiseren van drijvende zonnepanelen in een bestaand waterbassin, Lage Bremberg 26

Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Rode Poort 15

Het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. statische opslag, Hanekinderstraat 17

Verleende Omgevingsvergunning

Het uitbreiden van de woning, Roosendaalseweg 23

Het realiseren van een aanbouw, Voorsteven 12

Verlening Beslistermijn Omgevingsvergunning

Het oprichten van een tweetal bedrijfsruimtes, Hagemuntweg 12

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Voor de locatie Anna van Berchemlaan 2A-2B-4-4A-4B te Etten-Leur.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 4 tot en met week 7 2023, voor naar verwachting hoogstens 10 werkdagen.