Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 20 januari 2023 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen: Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Binnenhof en Nicolaas Beetstraat en het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Tjalk. Deze verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.