Agenda van de raadsvergadering ‘de raad luistert’ op 9 januari

Op maandag 9 januari is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en deze kunt u volgen vanaf de publieke tribune. Op de agenda staat het volgende onderwerp:

  • Raadvoorstel rondom tijdelijke woningen op een tijdelijke locatie voor de doelgroepen urgent woningzoekende en statushouders (voorstel vanaf 3 januari beschikbaar)

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op bovenstaand onderwerp?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. Tijdens de vergadering nodigt de voorzitter u uit om uw reactie op het voorstel met de gemeenteraad te delen. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 9 januari. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 9 januari 2023 op ‘Raad Luistert’).