Besluiten van B&W van 22 december 2022

 • Evaluatierapport Routeplanner Participatie & Communicatie
 • VNG-brief Nationale programma's
 • Bestemmingsplan 'Bankenstraat 19-21A/B'
 • Stand van zaken project Wateroverlastproblematiek Vosdonk
 • Anterieure overeenkomst wijzigingsplan Lage Bremberg 5
 • Voortgang acties in Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie
 • Stand van zaken onderwijshuisvesting
 • Besluit: Huisvestingsaanvragen SKPOEL 2022
 • Budgethoudersregeling 2023
 • Raadsvragen subsidie energiekosten - Leefbaar Etten-Leur
 • Uitwerking initiatiefraadsvoorstel ‘Creëren banen voor personen met een arbeidsbeperking’
 • Raadsbrief toezegging evaluatie Wet inburgering
 • Resultaat- en samenwerkingsafspraken Voorschoolse Educatie Etten-Leur
 • Budget VR-brillen in het kader van Dementievriendelijke gemeente
 • Vaststelling afspraken Baronie asiel, opvang en huisvesting
 • Wekelijkse TV uitzending Seniorenhart in het kader van Gezond Samen Leven Etten-Leur

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.