Besluiten van de openbare raadsvergaderingen de Raad Besluit van november en december 2022

De gemeenteraad heeft op 7 november, 10 november, 21 november, 6 december en 19 december 2022 bij de Raad Besluit diverse besluiten genomen. U vindt de besluitenlijst op: ris2.ibabs.eu/ettenleur bij Kalender > kies de raad besluit van 7 november, 10 november, 21 november, 6 december of van 19 december 2022. Klik op de raadsvergadering - Bovenaan (punt 0) leest u het verslag met daarin de genomen raadsbesluiten. Een papieren exemplaar van dit verslag kunt u ook afhalen bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 of opvragen bij griffie@etten-leur.nl